Потрібно сприяти розвитку деревообробки в Україні, а також завадити незаконним вирубкам, яких останнім часом стало забагато.

Потрібно сприяти розвитку деревообробки в Україні, а також завадити незаконним вирубкам, яких останнім часом стало забагато.

Головним напрямком має бути розробка та реалізація державної програми з комплексної глибинної обробки деревини (Україна не повинна бути тільки сировинним ринком!), що дозволить переробляти деревину на місцях та забезпечить збільшення кількості новостворених робочих місць, ріст надходжень до бюджетів всіх рівнів, ріст добробуту населення, зменшить відтік кваліфікованих робочих кадрів за кордон, а також забезпечення контролю громадськості за раціональним використанням природних ресурсів.

Подав відповідні законопроекти:

☝️ 4451

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконну вирубку лісу

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=70576

☝️ 3865

Проект Закону про забезпечення державної підтримки для підприємств, що займаються глибинною переробкою деревини

https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-zabezpechennya-derzhavnoi-pidtrimki-dlya-pidpriemstv-shcho-zaymayutsya-glibinnoyu-pererobkoyu-derevini

☝️ 3888

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо пільгового оподаткування підприємств, що займаються глибинною переробкою деревини

https://ips.ligazakon.net/document/JI02787I

☝️ 5234

Проект Закону про внесення змін до Лісового кодексу України